Екологічна грамотність і здорове життя


Задачі екологічного змісту

Тема: "Функції та їх властивості"

1. Обчислити, скільки кубічних метрів повітря очистять від автомобільних вихлопних газів 25 каштанів, посаджених уздовж дороги, якщо одне дерево очищає зону довжиною 100м, шириною 12м, висотою 10м?
2. Скільки вуглекислого газу вбирають зелені насадження парку площею 8,5га і скільки при цьому буде виділено кисню, якщо 1га зелених насаджень вбирає за добу 280кг вуглекислого газу, виділяючи при цьому 220кг кисню?
3. У процесі росту сосна ввібрала з повітря 1,84т вуглекислоти, із землі 0,55т води і 0,03т мінеральних речовин, а виділила в повітря 1,42т кисню. На скільки збільшилась маса сосни?
4. На планеті Земля проживає 7 000 000 000 людей. Кожні 100 осіб за 1 годину видихають 1 кг вуглекислого газу. Яку площу повинен займати ліс, щоб, перетворити цей вуглекислий газ у процесі фотосинтезу на кисень, якщо відомо, що за 1 год 1 га лісу поглинає 2 кг вуглекислого газу?
5. Один кубічний метр повітря у операційній палаті містить приблизно 500 мікроорганізмів. На скільки відсотків це більше, ніж в березовому лісі, де один кубічний метр повітря містить 450 мікроорганізмів?
6. Яку масу макулатури потрібно зібрати, щоб зберегти життя 240 000 000 дерев, якщо відомо, що 20 кг макулатури зберігає від вирубування одне дерево?

Тема. "Паралельність прямих і площин в просторі"

1. Канал з трикутним перерізом і глибиною 2,8 перегороджено щитом, який має форму рівностороннього трикутника. Щоб визначити гідростатичний тиск на перегородку, треба знати її площу. Обчисліть площу трикутного щита, якщо його розміщено вертикально. 
2. Для збереження овочів побудували підвал, що має форму пів циліндра. В ньому треба поставити два стояки, основи яких повинні бути однаково віддаленні за підлогою від найближчої стінки і знаходитись на відстані 2м один від одного. Визначити висоту стояків, коли відомо, що ширина підвалу 4,6м. 
3. Кут між площинами іноді називають кутом найбільшого нахилу або підйому. Кут найбільшого підйому гори дорівнює 300. Під яким кутом j до підошви гори треба прокласти прямолінійну дорогу, щоб кут її нахилу до площини горизонту дорівнював 140?

Тема: "Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики"

1. Для перевірки насіння клена-явора на схожість члени учнівського лісництва посіяли 4 сотні насіння, окремо одна від одної. З першої сотні зійшло 92 насіння, з другої – 93, з третьої – 89, з четвертої – 91.Знайти середню схожість насіння. 
2. Ймовірність того, що з узятої навмання зернини виросте колос, який має не менше ніж 50 зерен, дорівнює 0,6. Знайдіть ймовірність того, що з узятих навмання 10 зерен виросте хоча б один колос, який має не менше ніж 50 зернин? 
3. Членами шкільного лісництва «Пліщинське» перевіряється шість типів мінеральних добрив, їм потрібно провести кілька дослідів з вивчення загального впливу будь-якої трійки добрив. Для кожного досліду береться ділянка 0,25 га. На якій площі проводиться все дослідження? 
4. Рибаки села хотіли визначити кількість риби у ставку, придатної для виловлювання. Для цього вони закинули сітку з наперед заданими розмірами вічок і, витягнувши її, виявили 25 рибин. Позначивши кожну з них міткою, вони викинули усю рибу назад у ставок. Наступного дня вони знову закинули ту саму сітку у тому самому місці і спіймали 30 рибин, на двох з яких були їхні мітки. Яка приблизна кількість рибин у ставку придатних для виловлювання?

Тема: "Показникова та логарифмічна функції"

1. Атмосферний тиск залежно від висоти місцевості над рівнем моря змінюється за законом р=1,01·105 ·0,882k, де р-тиск..ю Па, h – висота, км. 
1) знайти атмосферний тиск на всіх рівнях – від рівня моря до рівня найвищої земної вершини – з інтервалом в 1 км; 
2) на якій висоті знаходиться вершина гори, якщо атмосферний тиск на ній дорівнює 4,2·104Па? 
2. Кількість осіб біологічної популяції протягом кожної одиниці часу збільшується на 8% по відношенню до попередньої одиниці часу. Через одиниць часу чисельність популяції подвоїться? 
3. Культурі зі 100 бактерій надана можливість розмножуватись у сприятливих умовах за законом N = N0ekt, де N – кількість бактерій у даний момент t, N0 – кількість бактерій у початковий момент часу (t=0), k – деяка константа. Через 12 годин виявиться, що культура містить 500 бактерій. Скільки бактерій буде через 5 діб після початку досліду? 
4. Після трагедії на Чорнобильській АЕС радіаційну обстановку на досить обширній території визначав ізотоп йоду-131 (Він вражає щитовидну залозу, яка внаслідок цього перестає виконувати свої життєво важливі функції). 
Його період піврозпаду становить 8 діб. Через який час кількість йоду-131 у біосфері не виявляла загрози для живих організмів? 
5. Продукти розпаду цезію-137 стають безпечними через 600 років. Яка частина речовини, що не розпалася, при цьому залишається?

Тема: "Інтеграл та його застосування"

1. Знайти площу поперечного каналу для зрошування, висотою 0,6м і шириною 1м, що має форму параболічного сегмента. 
2. Для підгодовування звірів взимку склали копицю сіна форми прямого кругового циліндра з конічним верхом. Довжина кола основи циліндра 20,5м, висота копиці – 3,2м, а висота циліндричної частини – 2м. Знайдіть масу заготовленого сіна, якщо його густина 0,03 г/см3. 
3. Канавокопач риє тимчасово зрошувальні канали трикутного профілю глибиною 0,3м і шириною у верхній частині 0,9м. Визначте довжину каналу, проритого за 4 години роботи, якщо за цей час машина виймає 300м3 землі. 
4. Щорічно до Світового океану, потрапляє до 10млн т нафти. Визначте об’єм цього забруднювача і обчисліть скільки морської води позбавляється при цьому кисню, якщо один літр розлитої нафти перекриває доступ кисню до 40 тис. л морської води. 
5. Одна тона нафти вкриває плівкою 6 км^2 поверхні океану. Визначте товщину утвореної плівки.

6 жахаючих фактів, як ми щодня знищуємо нашу планету. Цифри просто вражають!

Немає коментарів:

Дописати коментар