Інформаційно-цифрова компетентність

Онлайн тести

Алгебра і початки аналізу
Функції, їх властивості та графіки

Тест "Функції їх властивості та графіки"

Корінь n-го степеня та його властивості
Степінь з довільним дійсним показником

Тест "Степінь з довільним дійсним показником"

Тригонометрія
Похідна функції та її застосування
Показникова та логарифмічна функції
Інтеграл та його застосуваня
Елементи комбінаторики, теорії ймовірності та математичної статистики

Тест "Елементи комбінаторики, теорії ймовірності та математичної статистики"

Тест "Комбінаторика"

Тест "Комбінаторика"

Тест "Поняття про статистику"



Геометрія

Паралельність прямих та площин у просторі

Тест "Взаємне розташування прямих та площин у посторі"

Тест "Аксіоми стереометрії та наслідки з них"

Тест "Взаємне розміщення прямих і площин у просторі"

Тест "Паралельність площин"

Тест "Паралельність прямих і площин у просторі"

Тест "Основні поняття та аксіоми стереометрії"

Координати та вектори у просторі

Тест "Координати та вектори в просторі"

Тест "Координати вектора. Рівність векторів. Дії над векторами. Колінеарність векторів. Перпендикулярність векторів"

Тест "КООРДИНАТИ ТА ВЕКТОРИ В ПРОСТОРІ"

Многогранники та тіла обертання

Тест "Тест_Многогранники_Площі бічної й повної поверхонь призма"

Тест "Многогранники"

Тест "Об'єми тіл"

Тест "Многогранники та їх елементи"

Тест "Многогранник та його елементи. Пряма та правильна призма. Опуклі многоранники"

Тест "КОНУС"

Тест "Піраміда"

Тест "Тіла обертання"



Інтерактивні ігри

Алгебра і початки аналізу

Інтерактивна вправа "Таблиця значень деяких тригонометричних кутів" (Пазл)

Інтерактивна вправа "Формули додавання" (Знайди пару)

Інтерактивна вправа "Координати точок одиничного кола"

Інтерактивна вправа "Похідна та її застосування" (Вікторина)

Інтерактивна вправа "Основні поняття теорії ймовірностей" (Пазл)

Інтерактивна вправа "Види подій"

Інтерактивна вправа "Графіки елементарних функцій" (Знайди пару)


 Геометрія

Немає коментарів:

Дописати коментар